Hjem  »  Lik lønn for likt arbeid

Lik lønn for likt arbeid

Ett av prinsippene for NJs frilanskalkulator er at en frilanser skal tjene det samme som en ansatt kollega som gjør samme type arbeid. Altså lik lønn for likt arbeid. Kalkulatoren er et åpent tilgjengelig verktøy for å oppnå dette.

NJs frilanskalkulator fungerer slik at når brukeren tar utgangspunkt i en bestemt bedrift, skal timeprisen fordelt på et normalt arbeidsår på full tid la frilanseren sitte igjen med det samme som en fast ansatt med gjennomsnittlønn i den samme bedriften – etter at frilanserens driftskostnader er trukket fra. Lønnsnivået kalkulatoren sammenlikner med er hentet fra NJs lønnsstatistikk.

På samme måte som alle arbeidsgivere har både faste og variable driftskostnader, har frilansere driftskostnader som må betales før han eller hun kan ta ut lønn. Timeprisen man beregner med NJs frilanskalkulator er derfor ikke direkte sammenlignbar med timelønnen til en ansatt.