Hjem  »  Oppdragsgiver?

Oppdragsgiver?

Norsk Journalistlag mener at frilansjournalister og -fotografer skal ha samme lønn som sine fast ansatte kolleger. Frilanseres pris kan ikke sammenlignes med ansattes timelønn, siden frilansere selv betaler sine egne kostnader, på samme måte som de reelle kostnadene i en mediebedrift er lønn pluss sosiale kostnader pluss alle andre kostnader knyttet til de ansattes arbeidsplass. Mens en ansatt journalist får betalt lønn og feriepenger for hver time, hver uke hele året, må en frilanser som i alle andre frie yrker fakturere en timepris som dekker både lønn, husleie, driftskostnader og de arbeidstimene som ikke er fakturerbare. De ikke-fakturerbare timene er bl.a. tid som går med til faglig oppdatering, ferie, sykefravær inkl. syke barn, bevegelige helligdager, administrasjon, planlegging og salg.

Oppdragsgivere som kjøper tjenester, fotografier og artikler fra profesjonelle frilansjournalister og -fotografer vil på dette nettstedet finne informasjon om NJs frilanskalkulator og lenker til Frilansjournalistene/NJ og Norsk Journalistlag.

Her er mer detaljert informasjon om NJs frilanskalkulator:

En kort innføring i NJs frilanskalkulator

Næringsdrivende frilansjournalister og fotojournalister

Ikke-ansatte arbeidstakere («lønnsfrilansere»)

Nedlastningsside for NJs frilanskalkulator med brukerveiledning