Hjem  »  Oppdragsgivere

Oppdragsgivere

Frilansjournalistene/NJ jobber for å utvikle et saklig og konstruktivt samarbeid mellom sine medlemmer og deres oppdragsgivere, som kan bidra til å sikre oppdragsgivere artikler og bilder med høy kvalitet samtidig som frilanserne sikres rimelige avtalevilkår og bransjemessig inntekt.

Vi har utviklet NJs frilanskalkulator som et verktøy for medlemmene til å kalkulere sine egne, individuelle priser på samme måte som næringsdrivende eller frilansarbeidstakere i andre bransjer. NJs frilanskalkulator gir oversikt over lønnsnivået i bransjen, ned til enkeltbedrifter, og lar frilanserne basere sine kalkyler på det reelle lønnsnivået blant sine ansatte kolleger. Som enhver annen bedrift vil frilanseren legge inn egne inntektsmål og næringsutgifter i kalkylen, og kommer med dette fram til en timepris som ved et fullt årsverk vil gi en personinntekt på nivå med det ansatte journalister tjener.

NJs frilanskalkulator erstatter NJs frilanssatser fra lanseringen 5. november 2010. Mens frilanssatsene anbefalte timepris- og stykkprishonorarer