Hjem  »  Timepriser

Timepriser

Hovedprinsippet bak frilanskalkulatoren er å beregne honorar ut fra medgått tid. Kalkulatoren hjelper frilanseren å beregne timepris for en enkelt jobb eller for din virksomhet. Timeprisen vil variere med hvilken mediebedrift som velges, samt de egne kostnadene som frilanseren legger inn. Det tas også hensyn til at frilanseren ikke kan fakturere like mange timer som en fast ansatt får betalt for, siden de selv må dekke administrasjon, ferie og fravær.

Timepris-skjemaet er det mest omfattende skjemaet i kalkulatoren, men det meste av skjemaet kan du fylle ut én gang. Her kan du nemlig legge inn dine egne utgifter, og slik kalkulere en timepris som gjelder for deg, din driftsmåte og dine behov. Du kan også legge inn tall for hvor mye tid du bruker på administrasjon, kompetansebygging, salg, markedsføring, planlegging osv. – tid du ikke kan fakturere.

Det er ingen ting i veien for å kalkulere en timepris her, og så bruke denne timeprisen for alle jobber du gjør – uansett oppdragsgiver. Vær likevel oppmerksom på at om du benytter en høy timepris for en jobb du leverer til en redaksjon som betaler sine egne ansatte lavt, må du regne med å måtte argumentere veldig godt eller levere ekstra høy verdi for å bli enig med bedriften om honoraret.

Timeprisen du beregner med NJs frilanskalkulator er ikke direkte sammenlignbar med timelønnen til en ansatt. På samme måte som arbeidsgiveren dekker en rekke kostnader for de ansatte på toppen av lønn og feriepenger, dekker en frilanser sine egne kostnader. Som regel også feriepengene.