Hjem  »  Stykkpriser

Stykkpriser

Prisfastsettelse for arkivstoff og bilder fastsettes skjønnsmessig, og fotografen/journalisten må ha en viss teft for hva tilbud og etterspørsel gir av prisnivå. Men prisene må også stå i forhold til innsatsen, kvaliteten på stoffet, og verdien bildene eller stoffet har for utgiveren som kjøper rettighetene til å bruke dem. Eksklusivitet betinger en høyere pris, det samme gjør rett til å bruke bilder eller tekst i flere sammenhenger.

En frilanser har enerett til sine egne jobber, og kan fastsette prisen på selvstendig grunnlag. Men samtidig har kundene like selvstendig rett til å si nei.

Dette skjemaet brukes til å beregne priser på arkivstoff, salg av bilder og videofilmer fra eget arkiv, samt mer komplekse jobber som ikke på en enkel måte lar seg beregne direkte etter medgått tid.