Hjem  »  Næringsdrivende frilansjournalister og -fotografer

Næringsdrivende frilansjournalister og -fotografer

Næringsdrivende frilansjournalister, fotojournalister og andre frilans mediefolk leverer tjenester og produkter til profesjonelle kunder, og er selv profesjonelle aktører i markedet. Det som ofte kjennetegner næringsdrivende frilansere, er at de har profesjonalisert sin frilansvirksomhet, tilbyr et spekter av tjenester og ofte har mulighet til å gjøre større jobber, f.eks. med kolleger i et kontorfellesskap.

To av tre frilansere i Norsk Journalistlag er selvstendig næringsdrivende eller eier egen bedrift. Noen av disse er også lønnsmottakere, enten det er i egen bedrift, som journalister eller annen virksomhet.

En næringsdrivende frilanser betaler selv skatt og driftskostnader, og styrer selv sin hverdag. Til gjengjeld har hun eller han ingen trygghet for sin jobb, og må betale ekstra for ferie, fridager, sosiale rettigheter og personalgoder som en ansatt får med i jobben. En næringsdrivende frilanser må også drive sin egen bedrift, utføre nødvendig kontorarbeid, være selger, sørge for å holde seg faglig oppdatert og bære sine egne kostnader til utstyr og arbeidsplass. Før han eller hun kan ta ut lønn, må disse kostnadene dekkes, og inntekten fordeles på de timene som kan faktureres. En næringsdrivende frilanser som jobber full dag, kan fakturere færre timer enn en ansatt får betalt for.

NJs frilanskalkulator er tilpasset både næringsdrivende frilansere og lønnsfrilansere. Kalkulatoren benytter en beregningsmodell som anbefales for alle NJ-frilansere når de kalkulerer sine egne priser. Hovedprinsippet er å fakturere etter medgått tid basert på timepris, men kalkulatoren har også en stykkpris-del for de oppdragene timeberegning ikke er hensiktsmessig.

Siden den enkelte frilanser har ulik arbeidssituasjon, ulike kostnader og ulike oppdragsgivere, og siden frilansere tilbyr variert kompetanse og erfaring, er det naturlig at dette reflekteres i prisene. Men selv om prisnivået vil variere, er det et mål for Norsk Journalistlag at NJs frilanskalkulator skal være et verktøy som bidrar til målet om lik lønn for likt arbeid.