Hjem  »  Lønnsmottaker?

Lønnsmottaker?

Er du som lønnsmottaker frilanser eller arbeidstaker med rett til (permanent eller midlertidig) ansettelsesavtale?

Les mer om dette her:

Hva er en frilanser? (Frilansjournalistenes nettsider)

Følgende momenter er med i helhetsvurderingen av om du skal regnes som frilanser eller ikke:

• En frilanser har normalt flere oppdragsgivere, ofte samtidig.
• En frilanser har eget kontor eller egne lokaler.
• En frilanser har egne driftsmidler (pc, foto-, filmutstyr, transportmidler osv).
• En frilanser får betalt pr oppdrag/leveranse e l og ikke per time/dag/uke/måned (tidsenhet).
• En frilanser har ikke krav på betaling dersom oppdraget ikke utføres.
• En frilanser har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver.
• En frilanser skal utføre et bestemt oppdrag eller levere et bestemt produkt/resultat.
• En frilanser skal ikke utføre et oppdrag som bare er tidsbegrenset.
• En frilanser kan normalt få andre til å utføre oppdraget.
• Oppdragsgiveren kan reklamere på resultatet/produktet.
• Oppdragsgiveren har ikke faglig instruksjonsmyndighet.
• Oppdragsgiveren har ikke administrativ eller organisatorisk instruksjonsmyndighet.
• Oppdragsgiver betaler normalt samlet for hele oppdraget – ikke særskilt for materialkostnader, drift og lign.