Hjem  »  Lønnsmottakere

Lønnsmottakere

Noen frilansjournalister er ikke-ansatte arbeidstakere («lønnsfrilansere»). Disse leverer på samme som sine næringsdrivende kolleger tjenester og produkter til profesjonelle kunder. Lønnsfrilansere mottar lønn fratrukket skatt, leverer skattekort, og har flere trygderettigheter enn næringsdrivende. De har flere oppdragsgivere og tar oppdrag der de selv i stor grad bestemmer hvordan oppdragene gjennomføres, og rår selv over sin arbeidstid. Vikarer og midlertidig ansatte er ikke frilansere, de er i et ansettelsesforhold og skal ha alle rettigheter som en ansatt med unntak av jobb utover tidsrommet eller omfanget avtalen dekker.

To av tre frilansere i Norsk Journalistlag er selvstendig næringsdrivende eller eier egen bedrift. Noen av disse er også lønnsmottakere, enten det er i egen bedrift, som journalister eller annen virksomhet.

Rene lønnsfrilansere mottar netto lønn og med flere trygderettigheter enn næringsdrivende har de også lavere kostnader. Mange av kostnadene må de likevel dekke selv, på samme måte som næringsdrivende frilansere. De styrer også selv sin hverdag, og omfattes ikke av oppdragsgivers arbeidsledelse. Til gjengjeld har hun eller han heller ingen trygghet for sin jobb, og må betale ekstra for ferie, fridager, de fleste sosiale rettigheter og personalgoder som en ansatt får med i jobben. En lønnsfrilanser må også administrere sin egen virksomhet, utføre nødvendig kontorarbeid, selge seg inn hos oppdragsgivere, sørge for å holde seg faglig oppdatert og som regel bære alle egne kostnader til utstyr og arbeidsplass. Lønnsfrilanseren må redegjøre for alle kostnader hvis de overstiger minstefradraget, og bekoste den tiden som går med av egen lomme. Også en lønnsfrilanser som jobber full dag, kan fakturere færre timer enn en ansatt får betalt for.

NJs frilanskalkulator er tilpasset både næringsdrivende frilansere og lønnsfrilansere. Kalkulatoren benytter en beregningsmodell som anbefales for alle NJ-frilansere når de kalkulerer sine egne priser. Hovedprinsippet er å fakturere etter medgått tid basert på timepris, men kalkulatoren har også en stykkpris-del for de oppdragene timeberegning ikke er hensiktsmessig.

Siden den enkelte frilanser har ulik arbeidssituasjon, ulike kostnader og ulike oppdragsgivere, og siden frilansere tilbyr variert kompetanse og erfaring, er det naturlig at dette reflekteres i prisene. Men selv om prisnivået vil variere, er det et mål for Norsk Journalistlag at NJs frilanskalkulator skal være et verktøy som bidrar til målet om lik lønn for likt arbeid.