Hjem  »  En kort innføring i NJs frilanskalkulator

En kort innføring i NJs frilanskalkulator

Norsk Journalistlags frilanskalkulator er NJs anbefalte verktøy for frilansjournalister og -fotografer til å beregne egne honorarer. Kalkulatoren gjør det lettere for NJ-frilansere å beregne priser på sitt eget arbeid som samsvarer med lønnsnivået i mediebransjen. Kalkulatoren baserer seg på fire hovedingredienser:

  1. NJs lønnsstatistikk.
  2. Den enkelte frilansers egne kostnader som næringsdrivende eller lønnsmottaker.
  3. Medgått tid for jobben som skal prises.
  4. Lønnsnivået hos oppdragsgiveren frilanseren ønsker å sammenligne seg med.

NJs frilanskalkulator er et hjelpemiddel som den enkelte NJ-frilanser kan bruke for å beregne sine egne priser slik at de gir en reell lønn på samme nivå som fast ansatte journalister.

Noen oppdrag og bestillinger lar seg ikke så lett beregne etter medgått tid. Mange fotografer selger bilder fra eget arkiv, og prisene bør kalkuleres som hos andre bildearkiver ut fra bildets verdi og fotografen/ arkivets kostnader ved å opparbeide arkivet og holde bildene tilgjengelige. Noen journalister bruker egen tid og egne midler til å utvikle større prosjekter, som de lager flere saker fra – ofte til ulike oppdragsgivere som krever forskjellige vinklinger. Slike saker må prises individuelt. NJs frilanskalkulator inneholder derfor også en stykkpriskalkulator.

NJs lønnsstatistikk er utarbeidet i samarbeid med bl.a. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og gir en detaljert oversikt over gjennomsnittslønn og ansiennitet i en lang rekke mediebedrifter.

Frilanserens kostnader er i store trekk de samme som de fradragsberettigede kostnadene hver frilanser har for å drive sin egen virksomhet – kostnader som ansatte får dekket av sine arbeidsgivere. Det beste utgangspunktet her er eget regnskap og budsjett.

Medgått tid er tiden frilanseren bruker på å utføre oppdraget, eller burde ha brukt. Mens det f.eks. er rimelig at oppdragsgivere ikke skal betale for all tiden en uerfaren frilanser bruker til å sette seg inn i et helt nytt felt, er det også rimelig at en frilanser som har brukt mye egentid på å tilegne seg spesialkompetanse skal ta betalt for dette.

Lønnsnivået hos oppdragsgiveren er en rettesnor for hva en frilanser bør tjene etter prinsippet om lik lønn for likt arbeid.