Hjem  »  Nyheter

24. jan 2012

Nå er filmen om frilanskalkulatoren her

Morten Golimo har laget en film for Frilansjournalistene/NJ om frilanskalkulatoren. Filmen gir en oversiktlig introduksjon i hva kalkulatoren er og en kort innføring i hvordan den brukes. Les mer på Frilansjournalistene/NJs hjemmesider: http://www.nj.no/Kalkulatorfilmen+klar.d25-SwlbS5I.ips

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
05. jun 2011

Årets viktigste oppdatering av NJs frilanskalkulator

Nå er frilanskalkulatoren oppdatert med nye grunnlagstall fra NJs lønnsstatistikk for 2010. Alle brukere av frilanskalkulatoren bør erstatte den forrige utgaven med den nye utgaven, og fylle ut sine egne oppdaterte data. Ved å oppdatere kalkulatoren øker lønnsgrunnlaget med samme relative beløp som økningen i den enkelte bedrift. NJs frilanskalkulator oppdateres minst en gang i […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
05. apr 2011

Søk jobben som Frilanssekretær i NJ

Frilanssekretær halv stilling Norsk Journalistlag søker sekretær for Frilansjournalistene/NJ. De sentrale arbeidsoppgavene vil være service til medlemmene og styret, praktisk gjennomføring av møter og konferanser, budsjett, regnskap og andre administrative oppgaver. Sekretæren samarbeider med andre i staben som yter tjenester til Frilansjournalistene. Frilanssekretæren vil være ansatt i NJs sekretariat med generalsekretæren som arbeidsgiver, men vil […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
18. jan 2011

Viktig oppdatering av frilanskalkulatoren

I dag har vi lagt ut nye versjoner av NJs frilanskalkulator til nedlasting. Det er rettet opp feil i forrige versjon, som i visse tilfeller ga feil gjennomsnittslønn fra NJs lønnsstatistikk. Tidligere versjoner må derfor kastes og erstattes av denne. Den nye versjonen er også oppdatert med årets satser for sykelønssforsikring. Vi anbefaler alle å […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
17. des 2010

Europeiske journalister får tilgang til NJs frilanskalkulator

Seminaret om opphavsrett for journalister i den digitale tidsalder i Thessaloniki nylig mottok NJs frilanskalkulator med stor interesse. De europeiske journalistorganisasjonene var enige om at opphavsretten, uansett medier, må forsvares aktivt for å styrke kvalitetsjournalistikken, særlig i de landene der opphavsretten er utfordret.

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
25. nov 2010

Europeisk interesse for frilanskalkulatoren

NJs arbeid med frilanskalkulatoren vekker interesse også utenfor Norges grenser. 11. desember presenterer NJ-advokat August Ringvold og FJ-styremedlem Toralf Sandåker frilanskalkulatoren for et europeisk opphavsrettsseminar i Thessaloniki, Hellas.

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
17. nov 2010

Nye, oppdaterte versjoner av kalkulatoren til nedlasting

I dag har vi lagt ut nye versjoner av NJs frilanskalkulator til nedlasting. De vil ikke gi nye tall og inneholder ingen nye funksjoner, men ubenyttede koblinger og makroer er tatt bort, så brukerne slipper å få forvirrende varsler om dette. Vi anbefaler alle å bruke den nye versjonen når de skal fylle ut kalkulatoren. […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
13. nov 2010

Journalisten-sak beregnet etter kalkulatoren

I fagbladet Journalistens papirutgave 12. november har bladet en tresiders sak om frilanskalkulatoren. I forbindelse med den saken ble kalkulatoren brukt som eksempel på en realistisk beregning av hva den samme artikkelen ville kostet om den var skrevet av en frilanser, og saken fakturert etter medgått tid.

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
08. nov 2010

Frilanskalkulatoren med egen Facebook-side

Nå har NJs frilanskalkulator fått egen Facebook-side. Den er åpen for alle, og vi håper brukerne av frilanskalkulatoren vil benytte Facebook-siden til å utveksle informasjon og erfaringer, og etter evne bidra med tips om hvordan kalkulatoren kan brukes. Her vil det også komme informasjon om nytt i forbindelse med kalkulatoren, melding om kurs o.l. Du […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
05. nov 2010

Klar tale fra frilansjournalistene

Demonstrerte for opphavsretten Rundt 60 frilansjournalister fra hele Norden demonstrerte i dag foran Hjemmet Mortensen-bygget i Oslo og markerte sin motstand mot uthuling av opphavsretten og sosial dumping. Heikki Jokinen holdt en sterk appell der han understreket at angrepene på frilansernes opphavsrett er et internasjonalt problem, og at journalister i hele Europa står sammen om […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer