Hjem  »  Nyheter  »  Europeiske journalister får tilgang til NJs frilanskalkulator

17. des 2010

Europeiske journalister får tilgang til NJs frilanskalkulator

Toralf Sandåker presenterte NJs frilanskalkulator for europeiske journalister i Thessaloniki 11.-12. desember. Foto: Asteris Masouras (http://www.flickr.com/photos/asterios)

Seminaret om opphavsrett for journalister i den digitale tidsalder i Thessaloniki nylig mottok NJs frilanskalkulator med stor interesse. De europeiske journalistorganisasjonene var enige om at opphavsretten, uansett medier, må forsvares aktivt for å styrke kvalitetsjournalistikken, særlig i de landene der opphavsretten er utfordret.

I mange europeiske land er opphavsretten under press. Særlig gjelder dette fotografer og frilansjournalister. Selv i britiske The Guardian, som av britiske journalister selv betegnes som et eksempel for andre når det kommer til gode avtaler med journalister, er hele 99 % av fotografene frilansere. I mange europeiske land er frilansjournalistene nå i flertall, men ikke alle har rett til å la seg representere av en fagforening.

Dette var bakteppet for seminaret «Authors’ rights in a digital world: a fair deal for journalists», som den europeiske journalistføderasjonen (EFJ) holdt i Thessaloniki i Hellas 11. og 12. desember. Deltakerne fikk en bred orientering av status for opphavsretten for hournalister i Europa, og diskuterte særlig hva som kan gjøres for å ivareta og styrke opphavsretten – både den ideelle og den økonomiske.

Ett av innslagene var presentasjonen NJ ved FJ-styremedlem Toralf Sandåker holdt om NJs frilanskalkulator, ett annet hvordan svenske journalister har satt i gang en stor kampanje mot urettferdige kontrakter («fulavtal»). Seminaret viste med all tydelighet at de nordiske landene er i en særstilling med sine relativt gode arbeidsforhold for journalister, men at også de nordiske landene merker at journalisters rettigheter er under sterkt press. Flere av de europeiske organisasjonene ba om å få tilgang til frilanskalkulatoren, og uttrykte interesse for å tilpasse den til sine egne forhold.

Seminaret uttaler i sin sluttappell bl.a. forsvar av journalisters opphavsretter kritisk for at innbyggerne skal kunne ha tilgang til uavhengig og autentisk journalistikk på tvers av medier, og at journalister må beholde opphavsretten for å være i stand til å forhandle om sine egne avtaler. Ikke minst gjelder det fotografer og frilansere. EFJ er også bekymret over opphavsrettens vilkår i de sosiale medier, og vil samarbeide med europeiske forbrukerorganisasjoner for å styrke alle opphavsmenns intellektuelle rettigheter.

Seminarets hjemmesider har flere detaljer.

Legg inn et svar