Hjem  »  Nyheter  »  Journalisten-sak beregnet etter kalkulatoren

13. nov 2010

Journalisten-sak beregnet etter kalkulatoren

I fagbladet Journalistens papirutgave 12. november har bladet en tresiders sak om frilanskalkulatoren. I forbindelse med den saken ble kalkulatoren brukt som eksempel på en realistisk beregning av hva den samme artikkelen ville kostet om den var skrevet av en frilanser, og saken fakturert etter medgått tid.

Frilanskalkulatoren ble benyttet for å beregne hva Journalistens artikkel om frilanskalkulatoren ville ha kostet om en frilanser skrev den.

Til priskalkylen ble Journalistens gjennomsnittslønn i følge NJs lønnsstatistikk lagt til grunn. Den viser at journalistene i fagbladet i snitt tjener ca. 527 000 kroner. Frilanskalkulatoren bygger på prinsippet om at en frilanser skal sitte igjen med samme lønn som en ansatt journalist når kostnadene er betalt. Toralf Sandåker, som sammen med NJ-advokat Ketil Heyerdahl og NJs nestleder Thomas Spence har utgjort arbeidsgruppen som har utarbeidet kalkulatoren, brukte kalkulatoren til å beregne timepris og sluttsum for hva denne artikkelen ville kostet dersom kalkulatoren skulle legges til grunn.

Fra fagbladet selv ble det oppgitt at det lå 3-4 timer research bak saken før Journalisten innfant seg på seminaret Frilans10 og deltok på en grundig gjennomgang av kalkulatoren på lik fot med andre interesserte. Seminaret to ca. tre timer pluss reise tur-retur Oslo-Asker der seminaret fant sted. Så fulgte ca. 4 timer med etterarbeid og utskriving av jobben, totalt ca. 12 timer.

Med beregnete faste og variable kostnader for en typisk næringsdrivende frilansjournalist havnet timeprisen på 762 kroner – omtrent nøyaktig det samme som timeprisen fra de gamle frilanssatsene. Samlet sum for tolv timer pluss kjøring tur-retur Oslo-Asker ble dermed 9354 kroner. Siden alt arbeid da ble betalt etter medgått tid, ble det ikke beregnet ekstra for fotografi. Summen omfatter ikke eventuell betaling for flerbruk.

Journalistens gjennomsnittslønn ligger noen titusen over gjennomsnittslønnen blant journalister i NJs lønnsstatistikk. 9354 kroner er noen få kroner mindre enn de gamle frilanssatsene ville gitt med stykkpriser, og disse var ikke differensierte med ulike oppdragsgivere. De gamle frilanssatsene opererte med en stykkpris på 7440 kroner for «Standard reportasjer, intervjuer, artikler, kritikker», men her ville bilder honoreres i tillegg. Standard pris for ett bilde var i de gamle satsene 1978 kroner, som samlet ville gitt en sum på 9418 kroner. Med frilanskalkulatoren vil en sak det ligger mer arbeid i, utløse et større honorarkrav enn en sak som tar kortere tid, selv om de fyller like mye på trykk. Som alle journalister vet er det ikke alltid samsvar mellom sakens lengde og arbeidet som ligger bak.

Redaktør Helge Øgrim i Journalisten skriver at det blir dyrere med den nye frilanskalkulatoren, men da holder han betaling for bildet utenom når han sammenligner med de gamle satsene. Dette tenkte eksempelet synliggjør både hvordan NJs frilanskalkulator ligger i forhold til hva NJ tidligere har anbefalt i frilanssatsene, og hvilken timepris som er nødvendig for at en frilanser skal kunne tjene det samme som f.eks. ansatte kolleger i Journalisten.

NJs mål for frilanskalkulatoren er nettopp at en frilanser som gjør samme jobb som en ansatt og har tilsvarende ansiennitet og kompetanse skal kunne ta ut en lønn fra sin frilansvirksomhet på samme nivå som den ansatte mottar fra sin arbeidsgiver.

Legg inn et svar