Dette er NJs frilanskalkulator

NJs frilanskalkulator er et verktøy for NJ-frilansere som gjør det enkelt å kalkulere priser basert på lønnsnivået i mediebransjen. Med kalkulatoren kan en frilanser beregne timepriser og honorarer.

Frilanskalkulatoren er basert på NJs lønnsstatistikk. Med kalkulatoren som verktøy kan alle se hva en frilanser må ha betalt for å oppnå samme lønn som ansatte kolleger.

Frilanskalkulatoren.no inneholder informasjon for frilansere og oppdragsgivere og lenker til nedlasting av kalkulator og dokumentasjon.

Næringsdrivende

Frilanskalkulator for næringsdrivende frilansere

Næringsdrivende frilansere driver en liten bedrift for egen regning og risiko. Deres profesjonelle tjenester tilbys oppdragsgivere til en pris som skal dekke lønn, driftsutgifter og sosiale kostnader. Næringsdrivende frilansere må selv betale faglig oppdatering, ferie, sykelønn, forsikringer og administrasjon.

Lønnsmottakere

Frilanskalkulator for lønnsfrilansere

Lønnsmottakende frilansere er arbeidstakere med flere oppdragsgivere som mottar netto lønn for sitt arbeid. Deres profesjonelle tjenester tilbys oppdragsgivere til en pris som skal dekke lønn, utgifter og høyere sosiale kostnader enn ansatte har. Lønnsmottakende frilansere må normalt selv betale faglig oppdatering, ferie, forsikringer og administrasjon, mens oppdragsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift.

Oppdragsgivere

Informasjon til oppdragsgivere

Frilanskalkulatoren.no gir informasjon til frilansere og oppdragsgivere om Frilansjournalistene/NJs anbefakte modell til priskalkyler for frilansjournalister og -fotografer. Modellen til frilanskalkulatoren er åpen og etterprøvbar.

Frilanskalkulatoren er basert på NJs lønnsstatistikk og hovedprinsippet er å beregne priser ut fra medgått tid.

Informasjon

NJs frilanskalkulator er et verktøy for NJ-frilansere som gjør det enkelt å kalkulere priser basert på lønnsnivået i mediebransjen. Med kalkulatoren kan en frilanser beregne timepriser og honorarer....

» Les mer

Næringsdrivende?

Er du næringsdrivende eller lønnsfrilanser? Eller både næringsdrivende og lønnsmottaker? Her kan du lese mer om hva en frilanser er, og hvilke(n) kategori(er) du kommer inn under:...

» Les mer

Lønnsmottaker?

Er du som lønnsmottaker frilanser eller arbeidstaker med rett til (permanent eller midlertidig) ansettelsesavtale? Les mer om dette her: Hva er en frilanser? (Frilansjournalistenes nettsider) Følgende momenter er med i helhetsvurderingen av om du skal regnes som frilanser...

» Les mer

Oppdragsgiver?

Norsk Journalistlag mener at frilansjournalister og -fotografer skal ha samme lønn som sine fast ansatte kolleger. Frilanseres pris kan ikke sammenlignes med ansattes timelønn, siden frilansere selv betaler sine egne kostnader,...

» Les mer
29. mai 2017

NJ Timepris har fått ny web-adresse

NJ har nå oppgradert til en ny serverprogramvare, og det medfører én viktig endring for NJ Timepris: Adressen har skiftet. Den nye adressen er: https://www.njdata.no/fmi/webd/NJtimepris. (Den gamle adressen var http://www.njdata.no/fmi/webd/#NJtimepris, så det er altså kommet inn en «s» og forsvunnet en «#».) Men oppgraderingen til ny server gir også noen muligheter som NJ kommer til å rulle […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
03. mai 2016

NJ Timepris er her

Frilanskalkulatoren er snart historie. Erstatteren heter NJ Timepris. Den mangler litt finpuss, men kan testes allerede nå.

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
25. mar 2016

Nytt web-basert timeprisverktøy er rett rundt hjørnet.

Ventetiden er snart over. I løpet av få uker lanseres NJs nye timeprisverktøy. Det blir enklere å bruke, men gir også flere muligheter. 

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
09. sep 2014

NJs frilanskalkulator oppdatert pr. september 2014

Nå er NJs frilanskalkulator oppdatert med årets tall fra NJs lønnsstatistikk og aktuelle satser (forsikring, trygdesatser, minstefradrag osv.). Alle som bruker frilanskalkulatoren anbefales å slette den gamle utgaven og erstatte med den nye. NB! Har du lagt inn egne tall for kostnader etc., bør du kopiere dem inn i det nye regnearket. Det lønner seg […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
15. mai 2014

Hva koster du?

Før du kan ta ut lønn, må du betale dine egne driftsutgifter. Har du regnet på hva du må ha i timen bare for å betale utgiftene?

fk_admin / 1 kommentar» Les mer
07. mai 2014

Hva skal du ta betalt?

Vi kan dessverre ikke fortelle deg hva du skal ta betalt. Det vi kan si er at du skal sitte igjen med anstendig betaling for de timene du har arbeidet med et oppdrag.

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
21. mar 2014

Ny frilanskalkulator er under utvikling

Norsk Journalistlag jobber med å lage en ny frilanskalkulator, som skal være tilgjengelig på flere plattformer. Den nye kalkulatoren skal erstatte det nåværende regnearket når den lanseres. Imens vil ikke dagens frilanskalkulator bli oppdatert, men du kan benytte det nåværende og legge til en prosentandel på timeprisen tilsvarende økningen i bransjelønn fra siste oppdatering av […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer
23. jun 2013

Oppdateringen er forsinket

På grunn av omfattende arbeid med lønnsforhandlinger og innhenting av flere bedrifter til NJs lønsstatistikk, er årets hovedoppdatering av frilanskalkulatoren noe forsinket. Med bedre statistikkgrunnlag vil de som bruker kalkulatoren få bredere sammenligningsgrunnlag for å beregne egne timepriser. Dagens frilanskalkulator varsler nå at den er utdatert og anbefaler brukeren å hente ny utgave fra disse […]

fk_admin / Ingen kommentarer» Les mer